(cz) / (en)
 Úvod  Profesionální  Ostatní
Věda
Témata výzkumu
  • Modely lidského rozhodování
  • Modely trhů s limitními objednávkami
  • Modely šíření epidemie
  • Stochastické programování

Preprinty: Arxiv, SSRN, Medxiv

Erdősovo číslo: 5 Other Borderlines of science

Mail:

Snail:

m(a)martinsmid(.)cz

PO BOX 7
Chocerady
CZ25724

Vybrané publikace
ZAPLETAL F, ŠMÍD M, and KOPA M. Multi-stage emissions management of a steel company. Annals of Operations Research (2019)
ŠMÍD M. Estimation of zero intelligence models by L1 Data. Quantitative Finance (2016)
ŠMÍD M. Probabilistic properties of the continuous double auction. Kybernetika (2012)
ŠMÍD M. The expected loss in the discretization of multistage stochastic programming problems - estimation and convergence rate. Annals of Operations Research (2009)
Úplný seznam publikací, plné texty

Vědecké projekty
Dynamic modeling of mortgage portfolio risk
  • 2015 – 2017
  • principal researcher
Dynamic decision-making of a steel producer under emission control
  • 2016 – 2018
  • principal researcher
více...

Výuka
Aktuální
Minulá
    Quantitative Finance

Softwarové projekty

MS++ - C++ knihovna pro řešení vícestupňových úloh stochastického programování (ve vývoji)

KarKul - online systém pro spolujízdu (ve vývoji).

Beletrik - čtečka elektronických knih pro zrakově postižené (2009-2012)