(cz) / (en)
 Úvod  Profesionální  Ostatní
Jedním z impulsů k "sametové revoluci" v roce 1989 byla fáma, že byl policií zabit student s mým jménem.

Zdroje v češtině Cizojazyčné zdroje