(cz) / (en)
 Úvod  Profesionální  Ostatní
Témata výzkumu
  • Modely lidského rozhodování
  • Modely trhů s limitními objednávkami
  • Modely šíření epidemie
  • Stochastické programování

Preprinty: Arxiv, SSRN, Medxiv

Erdősovo číslo: 5 Other Borderlines of science